IBMi diskrimineerimise kohtuasi: siin on üks tohutu probleem, mis jäetakse kahe silma vahele

Teadus ja inimloomus pakuvad ettevõttes vanuselise mitmekesisuse puuduliku kohta vihjeid

Pilt: sorbetto / DigitalVision vektorid / Getty Images

Autor Shawn Murphy

Kui olete üle 40 aasta vana, kas teie oskused on ebaolulised? Kas olete vähem valmis koostööks, kuna teid “kasvatati” ajastul, mis…